Ładowanie…

Poznaj nas bliżej

Tworzymy unikalne przedszkole dla dzieci i z dziećmi.
zoBACZ KIM JESTEŚMY

Zajęcia

W Bullerbyn w ramach czesnego organizujemy dzieciom zajęcia: profilaktyczne z logopedą z elementami logorytmiki, Trening Umiejętności Społecznych, Terapii Ręki, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, języka angielskiego i inne.

Istnieje możliwość ogranizacji zajęć dodatkowych w miarę potrzeb.