Ładowanie…

Poznaj nas bliżej

Tworzymy unikalne przedszkole dla dzieci i z dziećmi.
zoBACZ KIM JESTEŚMY

O nas

Bullerbyn to przedszkole inkluzywne. To pierwsze takie miejsce na pomorzu! Stworzenie tego pełnego ciepła miejsca dla dzieci było spełnieniem naszych marzeń. Kierujemy się tu empatią i wrażliwością na potrzeby swoje i drugiego człowieka i to chcemy przekazać naszym przedszkolakom.

Inkluzja to łączenie. Tworząc Bullerbyn czerpiemy wszystko, co najlepsze ze znanych nam wzorców wychowawczych i edukacyjnych po to, by wspomóc rodziców w kształtowaniu dzieci na odpowiedzialnych, mądrych, a przede wszystkim szczęśliwych dorosłych.

Nasze przedszkole nawiązuje do skandywnawskich metod wychowawczych. Wierzymy, że odpowiednie warunki do zabawy oraz postawa nauczyciela: towarzysza i obserwatora, stanowią podstawę do dynamicznego i wszechstronnego rozwoju dzieci.

” …by wspomóc rodziców w kształtowaniu dzieci na odpowiedzialnych, mądrych, a przede wszystkim szczęśliwych dorosłych.”

Do grupy przedszkolnej zapraszamy dzieci w różnym wieku, nie wykluczając tych z niepełnosprawnościami, bo głęboko wierzymy, że różnorodna grupa pozwoli w sposób naturalny kształtować w przedszkolakach akceptowalne społecznie zachowania, wrażliwość społeczną i adekwatne strategie radzenia sobie w sytuacjach rówieśniczych.

Dzięki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego metodą projektu Mali Badacze nasze zajęcia pozwolą dzieciom na odkrywanie świata wszystkimi zmysłami, różnorodnymi narzędziami i formami. Eksperymenty, wycieczki, wizyty ekspertów, wspólne czytanie książek, wspieranie uważności, ćwiczenia relaksacyjne, prace plastyczne i techniczne, zabawy sensoryczne, muzyczne, teatralne i sportowe, zajęcia z języka angielskiego i z elementami logorytmiki, gry planszowe, a także zgodne ze skandynawskim nurtem edukacyjnym codzienne spacery i zabawy na dworze bez względu na pogodę to aktywności, które oferujemy naszym przedszkolakom dla ich wszechstronnego rozwoju i dobrego samopoczucia. Wszystkie dzieci w Bullerbyn będą też w miarę ich potrzeb objęte pomocą psychologa i logopedy.