Ładowanie…

Poznaj nas bliżej

Tworzymy unikalne przedszkole dla dzieci i z dziećmi.
zoBACZ KIM JESTEŚMY

Integracja w Bullerbyn

Przedszkole Bullerbyn dysponuje pięcioma miejscami dla dzieci se spektrum autyzmu posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

„W czasach, kiedy istnieli zaczarowani książęta, istniały też zapewne zwykłe żaby, które nie były zaczarowanymi książętami. Wówczas mogło się zdarzyć, że jakiś zaczarowany książę został zapomniany tylko dlatego, że ludzie myśleli, że to zwykła żaba.”

Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn

W ramach nieodpłatnej opieki przedszkolnej dzieci są obejmowane codzienną, indywidualną terapią w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania oraz są stopniowo włączane do grupy rówieśniczej. Każde z dzieci ma rozpisywany indywidualny program terapii ewaluowany wielokrotnie w ciągu roku w miarę osiągania kolejnych sukcesów. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą również integrowane z grupą przedszkolną w stopniu zgodnym z indywidualnymi potrzebami dziecka. Cały zakres oddziaływań terapeutycznych dzieci w Bullerbyn będzie omawiany z rodzicami dzieci i dostosowywany do aktualnych możliwości.

W przedszkolu realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju również dla dzieci spoza naszego przedszkola, w ramach którego prowadzimy indywidualną terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.