Ładowanie…

Poznaj nas bliżej

Tworzymy unikalne przedszkole dla dzieci i z dziećmi.
zoBACZ KIM JESTEŚMY

Edukacja na miarę naszych czasów

Otaczający nas świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Trudy codziennego życia zmieniły się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Zdobycze cywilizacyjne przyspieszyły tempo życia ludzi, ułatwiły przekazywanie informacji, odbarczyły nas z wielu obowiązków domowych.

Trudno jest przewidzieć w jakim świecie będą starzeć się nasze dzieci. Nie sposób wyobrazić sobie jakie umiejętności okażą się najbardziej adaptacyjne za kilkadziesiąt lat. Wiemy na pewno, że nie chodzi tutaj o listę praktycznych umiejętności. Bez wątpienia ważna okaże się sztuka adaptowania się do nadchodzących zmian, ciekawość świata, szybkość uczenia się, zdolności współdziałania. Nie mniej ważne będą zapewne wiara w siebie, poczucie skuteczności w działaniu i sprawczości w napotykanych wyzwaniach.

Edukacja to odpowiedzialność o dobrostan kolejnych pokoleń. Kształtowanie młodego człowieka, którego emocje będą spotykały się z akceptacją i zrozumieniem, którego działania będą ukierunkowane na aktywne doświadczanie prawidłowości, jakim działa świat, to nasze najważniejsze działanie. Wzbudzanie ciekawości, dążenia do szukania rozwiązań i odpowiedzi w zamian uczenia się dla oceny daje nadzieje na dobrą przyszłość naszych dzieci. Jest coraz więcej nauczycieli, dla których edukacja jest misją a nie tylko zwykłym obowiązkiem zawodowym. Każdy rodzic ma wpływ na przyszłość swoich dzieci. Pamiętajmy o tym przy wyborach dotyczących ich edukacji.