Ładowanie…

Poznaj nas bliżej

Tworzymy unikalne przedszkole dla dzieci i z dziećmi.
zoBACZ KIM JESTEŚMY

ADOS-2 + ADI-R

ADOS-2 to wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest najwyżej cenionym narzędziem diagnostycznym, umożliwiającym rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie przy użyciu ADOS-2 trwa ok. 40-60 minut i jest prowadzone za pomocą jednego, wybranego modułu. System modułów umożliwia dopasowanie protokołu do wieku i rozwoju badanej osoby. ADOS-2 umożliwia badanie dzieci od 12 miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych. Każdy protokół zawiera szczegółową listę prób, które należy przeprowadzić, a następnie odpowiednio zinterpretować. Umożliwiają one obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań. Osoba przeprowadzająca badanie, zgodnie z protokołem ADOS-2, precyzyjnie określa zachowanie badanej osoby, m.in. częstotliwość i jakość inicjowanych kontaktów społecznych. Rzetelność polskiej wersji ADOS-2 oceniana na podstawie zgodności ocen sędziów i zgodności wewnętrznej została uznana za wysoką i bardzo wysoką (zależnie od modułu) a stabilność wyników w czasie jest bardzo wysoka.

W Bullerbyn w ramach jednej diagnozy wykonujemy badanie dwoma wystandaryzowanymi narzędziami. Użycie obu stanowi światowy złoty standard diagnozy całościowych zaburzeń rozwojowych.

ADI-R to wystandaryzowany wywiad z rodzicem lub opiekunem dziecka. Na podstawie udzielonych odpowiedzi diagnosta wskazuje na objawy zaburzenia mające charakter rozwojowy.

Badanie ADOS-2 + ADI-R (badanie + opinia): 650 zł